luni, 1 martie 2010

Postul Mare - urcuş duhovnicesc spre ziua Învierii *

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu începe iarăşi Postul Mare. Acesta este cel mai lung şi cel mai aspru post rânduit de Sfânta noastră Biserică prin Sfinţii Părinţi. El a fost rânduit ca mijloc de pregătire sufletească şi trupească pentru marele praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

Prima poruncă de acest fel este dată omului chiar în Eden (Facere 2, 16-17), când Domnul îi porunceşte omului să nu mănânce din pomul cunoştinţei binelui şi răului. Porunca privitoare la post este înnoită în Sfânta Evanghelie de către Mântuitorul Iisus Hristos.

Sfinţii Părinţi zic că postul este poarta, iar epitrahilul preotului este uşa mântuirii. Adică pe poarta aceasta strâmtă despre care vorbeşte Mântuitorul vor intra virtuţile sfinte în sufletul şi trupul omului, îmblânzindu-le şi sfinţindu-le, iar epitrahilul simbolizează spovedania şi iertarea păcatelor. Sfântul Vasile cel Mare spune că "atât de veche este porunca postului încât ea este de o vârstă cu omul".

Postul trebuie unit cu sfintele slujbe specifice acestei perioade, şi anume: Canonul cel mare, Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, spovedania şi împărtăşirea credinciosului cu Sfintele Taine, citirea cărţilor duhovniceşti: Psaltirea, Vieţile sfinţilor, sau alte cărţi ziditoare de suflet. De asemenea trebuie să unim postul cu toată fapta cea bună, cu milostenia, cu iubirea, să fim mai buni, mai îngăduitori, să renunţăm la ură şi la toate patimile care ne îndepărtează de Dumnezeu. Să cerem lui Dumnezeu să ne vedem păcatele şi să nu osândim pe aproapele nostru, aşa cum se ruga odinioară şi Sfântul Efrem Sirul: "Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al griji de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie. Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-mi-le mie, slugii tale. Aşa, Doamne şi Împărate, dă-mi mie să-mi văd greşelile mele şi să nu odândesc pe fratele meu cu nici un păcat, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin!"

* Articol apărut în Ziarul Învierea, publicaţie editată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, Anul XVII, Numărul 5, 1 Martie 2010, pagina 3.